Naša Xita odišla do psieho nebíčka

17.11.2014 22:53

Dňa 21.10.2014 nás náhle opustila naša milovaná Xita.

Nedá sa opísať ako veľmi nám chýba.

Xita, ďakujeme aj za tých necelých päť rokov, ktoré si nám dala.

Navždy zostaneš v našich srdciach.

—————

Späť